EnglishEnglish version    SrpskiSrpska verzija
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH
MINERALNIH SIROVINA
Dobro Došli na Sajt ITNMS

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS) Beograd, proslavio je 2008. godine 60 godina svog postojanja. Osnovan je 1948. god. rešenjem vlade FNRJ sa osnovnim zadatkom razvoja istraživanja valorizacije mineralnih sirovina i njihove metalurške prerade. U okviru ovakvog programa, postavljen je i veliki naučni i stručni, strogo namenski, zadatak za istraživanje izdvajanja urana iz domaćih mineralnih i nekonvencionalnih sirovina i dobijanja nuklearno čistih soli pogodnih za dalju preradu u gorive elemente.

Za rešavanje ovakvih složenih razvojnih multidisciplinarnih tehnoloških problema Institut se opremio najsavremenijom procesnom opremom i instrumentalnom tehnikom i posebno je razvijao istraživačke kadrove različitog naučnog i stručnog profila (inženjere za tehnologije pripreme i koncentracije mineralnih sirovina, hidrometalurške i metalurške tehnologije, hemičare, fizičare, fiziko-hemičare, biologe, inženjere mašinstva).

Sa čestim promenama drustvenih i posebno privrednih uslova INTMS je godinama menjao sadržaj, obim i organizaciju naučno-istraživačkog rada prilagodjavajući ih uslovima pogodnim za opstanak i pre svega za efikasniji razvoj.

Euraxess serbia

ITNMS je 29.06.2009. potpisao Povelju o privrženosti i postao lokalno kontakt mesto (LoCP ) Euraxess mreže, čiji je osnivač Evropska komisija.

ARHIVA

AktuelnostiOglas Jan 30, 2014. Magacinski prostor: Prikupljaju se ponude za izdavanje magacinskog prostora u centru, Oblakovska ulica, mogućnost korišćenja kancelarije i telefona.
Informacije na telefon: 063 348 279 ili na e-mail: itnms@itnms.ac.rs


Javne nabavke Maj 05, 2016. Plan javnih nabavki ITNMS za 2016 godinu, PDF.

Jan 29, 2016. Javna nabavka male vrednosti: Električna energija, JNMV 4/2015. Poziv za podnošnje ponuda preuzeti ovde, a konkursnu dokumentaciju ovde.
Feb 12, 2016. Odluku o dodeli ugovora mozete preuzeti ovde.
Mar 11, 2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, možete pogledati ovde.


Okt 12, 2015. Javna Nabavka male vrednosti JNMV 3/2015. Poziv za podnošnje ponuda preuzeti ovde, a konkursnu dokumentaciju ovde. Odluka o dodeli ugovora: preuzeti ovde.

Objavljen interni akt ITNMS o javnim nabavkama koji se nalazi u PDF formatu pod Akta ITNMS redni broj 17

Sep 18, 2015. Javna Nabavka male vrednosti JNMV 2/2015. Poziv za podnošnje ponuda preuzeti ovde, a konkursnu dokumentaciju ovde.
Javna nabavka JNMV 2/2015: Produženje roka za dostavljanje ponude (preuzeti ovde.); Izmene i dopune konkursne dokumentacije (preuzeti ovde.) i odgovori na pitanja objavi dokumenta (preuzeti ovde.)
Odluka o dodeli ugovora (preuzeti ovde.)


Obaveštenja Nov 27, 2015.

Objavljen opšti akt ITNMS o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja koji se nalazi u PDF formatu pod Akta ITNMS redni broj 18

Jun, 2014.

Sa velikim ponosom ističemo da je Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, ITNMS ove godine zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Kemijsko-tehnološkim fakultetom, Univerzitet u Splitu, Republika Hrvatska u periodu od 8. do 13. juna u Beogradu, orgranizovao svetsku konferenciju o prirodnim zeolitima: 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites - Zeolite 2014.

Zeolite 2014 je poslednja u seriji konferencija organizovana pod okriljem Međunarodnog udruženja o prirodnim zeolitima (International Natural Zeolite Association-INZA) koja se tradicionalno održava počev od 1976. godine kada je prvi put organizovana u Tucson, Arizona, SAD (Zeolite ’76). Nakon toga konferencije su održavane u: Budimpešti, Mađarska (Zeolite ’85), Havani, Kuba (Zeolite ’91), Bojsu, Ajdaho, SAD (Zeolite ’93), Išiji (Napulj), Italija (Zeolite ’97), Solunu, Grčka (Zeolite ’02), Sokoru, Novi Meksiko, SAD (Zeolite ’06) i Sofiji, Bugarska (Zeolite 2010).

Konferencija u Beogradu je obijedinila naučne radove iz 40 zemalja širom sveta i ugostila preko 120 učesnika.

Više informacija možete pronaći ovde.

O NAMAPROJEKTIPUBLIKACIJEUSLUGE I PROIZVODISISTEM KVALITETAKONTAKT
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
+381 11 3691-722, +381 11 3691-581
Fax: +381 11 3691-583