Centar za metalurške tehnologije

Delatnost centra za metalurške tehnologije su fundamentalna istraživanja i razvoj metalurških tehnologija i metalnih materijala u okviru

Ekstraktivna metalurgija

Fundamentalna istraživanja obuhvataju fenomene prenosa mase i energije u heterogenim metalurškim sistemima, termodinamičku analizu i izučavanje mehanizama i kinetike procesa na granici faza.

Razvojna i primenjena istraživanja se realizuju kroz razvoj tehnologija i tehničko-tehnoloških rešenja za dobijanje obojenih, retkih i plemenitih metala iz standardnih i nestandardnih primarnih sirovina. Ona obuhvataju:

Za njihovu uspešnu realizaciju koriste se:

HIDROMETALURŠKI PROCESI

Pri standardnom pritisku Pri povišenom pritisku

PIROMETALURŠKI PROCESI

 

Prerađivačka metalurgija

Fundamentalna istraživanja obuhvataju:

Primenjena istraživanja razvijena u našem Centru obuhvataju:

 

 

Reciklaža sekundarnih sirovina

Istraživanja i razvoj tehnologija i tehničko-tehnoloških rešenja prerade i izdvajanja korisnih komponenti iz sekundarnih i nestandardnih metaličnih sirovina do metala, legura i metalnihjedinjenja, od kojih su najznačajnije:

 

 

Saradnici u centru:

1. dr Branislav Marković, naučni saradnik, šef centra
2. dr Zoran Janjušević, naučni savetnik
3. mr Marija Mihailović, istraživač saradnik
4. mr Aleksandra Patarić, istraživač saradnik
5. Vaso Manojlović, istraživač saradnik