Centar za neorganske tehnologije

Delatnosti centra za neorganske tehnologije su fundamentalna i razvojno-primenjena istraživanja keramičkih,staklastih i staklokeramičkih materijala.

KERAMIČKI MATERIJALI


Sl.1 Peć za ispitivanje vatrostalnosti materijala

Fundamentalna istraživanja:

Obuhvataju proučavanje operacija i procesa koji se odnose na:

Fundamentalnim istraživanjima obuhvaćeni su sledeći keramički materijali:

Razvojna i primenjena istraživanja:

Odvijaju se kroz saradnju sa preduzećima koja se bave proizvodnjom keramičkih materijala preko zajedničkih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije ili putem bilateralne saradnje.

 

STAKLASTI I STAKLOKERAMIČKI MATERIJALI

Sl.2 Laboratorija za staklo i staklokeramiku

Fundamentalna istraživanja:

Obuhvataju fenomene i procese koji se odnose na:

Fundamentalnim istraživanjima obuhvaćeni su sledeći staklasti materijali:

Razvojna i primenjena istraživanja:

Odvijaju se kroz saradnju sa preduzećima koja se bave proizvodnjom staklastih materijala preko zajedničkih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije ili putem bilateralne saradnje.