Centar za razvoj novih materijala za poljoprivredu i ekologiju

Delatnost Centra:

Osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u cilju dobijanja novih materijala na bazi prirodnih mineralnih sirovina (krečnjak, dolomit, zeolit, bentonit, apatit, diatomit, sepiolit, kaolin, analcim dr.), potrebnih za dobijanje proizvoda i preparata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Istraživanja obuhvataju karakterizaciju mineralnih sirovina, mogućnost modifikacije i oplemenjivanja, tehnologiju nanošenja aktivnih komponenti na nosače, tehnološko tehnička rešenja proizvodnje finalnih proizvoda u laboratorijskim i poluindustrijskim uslovima, testiranje efikasnosti korišćenja novih proizvoda i preparata u biološkim ogledima (u poljskim i farmskim uslovima).

Projekti Centra:

Osnovna istraživanja:

Primenjena i razvojna istraživanja:

Usluge Centra


Saradnja sa inostranim institucijama:

College of Veterinary Medicine and Animal Science Department, Veterinary Medical Diagnostic Laboratory, Fusarium/Poultry Laboratory, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA (Drs George E. Rottinghaus and David R. Ledoux)

Kemijsko-tehnološki fakultet, Univerzitet u Splitu, Republika Hrvatska (Prof. Marina Trgo)

Università degli Studi di Milano, Milano, Italy (Prof. G. Diego Gatta)

Department of Sciences and Technology, University of Sannio, Benevento, Italy (Prof Alessio Langella)

Department of Natural and Territorial Sciences, University of Sassari, Sardinia, Italy (Prof. Guido Cerri)

Department of Chemical, Materials and Production Engineering University of Naples „Federico II“, Naples, Italy (Prof. Bruno de Gennaro)