Služba za projektovanje, informacione sisteme i tehničku arhivu

U posebnoj službi ITNMS-a za praćenje, kontrolu i realizaciju industrijske primene razvijenih tehničko-tehnoloških rešenja za probleme prerade i korišćenja raspoloživih sirovina, sinteze keramičkih, neorganskih, metalurških materijala i materijala za zaštitu životne sredine, vrši se kompletno projektovanje i inženjerizacija (realizacija) navedene problematike.


U ITNMS je razvijen i funkcioniše informacioni sistem za sve poslove organizacionog delovanja, upravljanja razvojem, naučnoistraživačkog i tehničko-tehnološkog rada, verifikacije postignutih rezultata, do eksperimentalne proizvodnje i projektovanja i inženjerizacije razvijenih tehničko-tehnoloških rešenja.

Računarski informacioni sistem (Internet/Intranet) sa mrežom čine računarska oprema, komunikaciona oprema, sistemski softver i aplikativni softver.

U razvijenom informacionom sistemu ITNMS, shodno sadržaju naučnoistraživačkog, tehničko-tehnološkog i projektantsko-inženjerskog rada, izrađuju se: softveri za tehnološke operacije, procesna i tehničko-tehnološka rešenja u oblasti:

Razmena rezultata naučnoistraživačkog rada sa domaćim i svetskim institucijama, vrši se posredstvom Interneta.