Služba za ekonomsko finansijske poslove

Kao deo zajedničkih poslova za podršku naučnoistraživačkog rada organizovane su službe:

U okviru ovih službi obavljaju se poslovi nabavke i skladištenja ulaznih sirovina i potrošnog materijala, poslovi gotovinskih uplata i isplata, obračun zarada i naknada zaposlenima, vođenje materijalnog i finansijskog knjigovodstva, poslovi vezani za obračun zakonskih poreza i doprinosa, poslovi finansijskog planiranja i analiza potrebnih menadžmantu ITNMS u cilju donošenja odgovarajućih poslovnih odluka.

Obzirom da svi ovi poslovi spadaju u sekundarne poslovne procese, pored zakonskih propisa koji ih regulišu primenjuju se i odgovarajuće procedure i uputstva sistema manadžmanta kvalitetom.

Službe za komercijalne poslove i finansijsku operativu zapošljava šest radnika, a služba za knjigovodstvene poslove, plan i analizu tri radnika.